Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

TBE-vaccination

TBE vaccinations schema

TBE vaccinationsschema

Nya riktlinjer för vaccination mot TBE

TBE finns i stora delar av Västra Götaland och antalet smittade ökar. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar TBE- vaccination till alla som vistas i naturen. Fästingar trivs bäst på fuktiga och skuggiga ställen med högt gräs, snår, buskar och i trädgårdar. Sjukdomen kan ge allvarliga akuta symtom och långvariga besvär även om de flesta läker sjukdomen väl. TBE smittar inte från person till person och efter en genomgången TBE är man immun hela livet. Det finns ingen behandling, men det kan förhindras genom vaccination. Läs mer på Smittskydd Västra Götaland.

Just nu erbjuder vi vaccinet Encepur. (Det finns även ett vaccin som heter FSME).

Observera att samma vaccin bör ges vid de två första doserna i grundimmuniseringsschemat, därefter går det bra att få det vaccin som finns på plats