Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

Vår personal

Annika, personal
Annika Olsson

Undersköterska

Christian Vergara

Distriktsläkare

Cornel Popa

Distriktsläkare
VD

Linn Nordlund

Leg. Sjuksköterska Biträdande verksamhetschef

Mattias Hansson

Undersköterska

Cia Berntsson Dyne

Distriktssköterska

Pernilla Weinfors

Distriktssköterska

Sandra Olsen

Undersköterska

Susanna Kanani

ST-läkare

Tobias Börjesson

Distriktsläkare

Ulrica Liljenberg

Distriktssköterska BHV

Olivera Radovanovic

Medicinsk sekreterare

Susanne Svenningsson

Verksamhetschef

Poya Rahmani

AT-läkare

Filip Liljenberg

Administratör

Malin Hansen

Sjuksköterska

Emelie Åberg Hjort

Medicinsk sekreterare

Helen Tedeholm

Leg-läkare

Annika Olsson

Undersköterska

Christian Vergara

Distriktsläkare

Cornel Popa

Distriktsläkare
VD

Linn Nordlund

Leg. Sjuksköterska Biträdande verksamhetschef

Mattias Hansson

Undersköterska

Pernilla Weinfors

Distriktssköterska

Sandra Olsen

Undersköterska

Susanna Kanani

ST-läkare

Tobias Börjesson

Distriktsläkare

Ulrica Liljenberg

Distriktssköterska BHV

Malin Hansen

Sjuksköterska

Helen Tedeholm

Läkare

Cia Berntsson Dyne

Distriktssköterska

Emelie Åberg Hjort

Medicinsk sekreterare

Olivera Radovanovic

Medicinsk sekreterare

Poya Rahmani

AT-läkare

Susanne Svenningsson

Verksamhetschef

Filip Liljenberg

Administratör