Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

BVC

Att få barn är en stor förändring i livet! Alla barn behöver en bra start. På vår barnavårdcentral får du stöd och råd i din föräldraroll under de första åren. Vi hjälper er med allt som rör barnets hälsa till hur man förhåller sig till olika vardagsproblem.

Vår barnavårdcentral

Vi tillämpar ett familjecentrerat arbetssätt, vilket innebär en samverkan mellan mödravård, förskola och familjeomsorg.

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnets hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • Ge råd och stöd i föräldraskapet.
  • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.
  • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.
 

Barnavårdscentralen erbjuder barnhälsovård utan kostnad, från barnets födelse tills att barnet börjar i förskoleklass. Vi som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare och vi samarbetar med barnmottagning, dietist, fysioterapeut, logoped, psykolog och tandvården.

På barnavårdscentralen följer vi ditt barns utveckling, erbjuder stöd i att vara förälder och hjälper till med frågor om ditt barns hälsa. Arbetet sker enligt barnhälsovårdens basprogram och vi vaccinerar enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet.

 

Ni är alltid välkomna att höra av er om ni har funderingar eller önskar stöd om till exempel amning, kost, sömn och vaccinationer.

Vid sjukvårdsrådgivning, vänligen kontakta i första hand vårdcentralen eller 1177.

Från och med den 1/6 så rapporterar vår BVC till BHVQ: https://bhvq.se/

Barn HLR

Vi erbjuder nu utbildning i HLR och luftvägsstopp för alla förstagångsföräldrar vars barn är listade på Distriktsläkarna Mölndal BVC, Distriktsläkarna Kviberg BVC eller Läkargruppen Mölndalsbro BVC.

Kursen hålls i lokaler på BVC Läkargruppen Mölndalsbro, Brogatan 9 i Mölndal. Vi ser gärna att ni lämnar barnen hemma för att ni ska få ut så mycket som möjligt av kursen. Kursen tar ca 1,5 timme. Kursen innefattar både teori och praktisk träning på dockor.

Obs! Boka på ditt barns personnummer.

Vår barnavårdcentral

Vi tillämpar ett familjecentrerat arbetssätt, vilket innebär en samverkan mellan mödravård, förskola och familjeomsorg.

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnets hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • Ge råd och stöd i föräldraskapet.
  • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.
  • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.
 

Barnavårdscentralen erbjuder barnhälsovård utan kostnad, från barnets födelse tills att barnet börjar i förskoleklass. Vi som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare och vi samarbetar med barnmottagning, dietist, fysioterapeut, logoped, psykolog och tandvården.

På barnavårdscentralen följer vi ditt barns utveckling, erbjuder stöd i att vara förälder och hjälper till med frågor om ditt barns hälsa. Arbetet sker enligt barnhälsovårdens basprogram och vi vaccinerar enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet.

 

Ni är alltid välkomna att höra av er om ni har funderingar eller önskar stöd om till exempel amning, kost, sömn och vaccinationer.

Vid sjukvårdsrådgivning, vänligen kontakta i första hand vårdcentralen eller 1177.

Från och med den 1/6 så rapporterar vår BVC till BHVQ: https://bhvq.se/

Öppettider

Adress: Rustmästaregatan 3-5, 415 28 Göteborg​
Tel: 031 36 36 285

Barn HLR

Vi erbjuder nu utbildning i HLR och luftvägsstopp för alla förstagångsföräldrar vars barn är listade på Distriktsläkarna Mölndal BVC, Distriktsläkarna Kviberg BVC eller Läkargruppen Mölndalsbro BVC.

Kursen hålls i lokaler på BVC Läkargruppen Mölndalsbro, Brogatan 9 i Mölndal. Vi ser gärna att ni lämnar barnen hemma för att ni ska få ut så mycket som möjligt av kursen. Kursen tar ca 1,5 timme. Kursen innefattar både teori och praktisk träning på dockor.

Obs! Boka på ditt barns personnummer.

Vid livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.