Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

Säsongsinfluensan
Vaccination

Från och med 8 november kan du som är listad hos oss och tillhör riskgrupp boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa.

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är

 • 65 år och äldre
 • gravid
 • vuxen eller barn över 6 månader med:
  – kronisk hjärtsjukdom
  – kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår/instabil astma
  – nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
  – kronisk leversvikt eller njursvikt
  – diabetes typ 1 och 2
  – kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 

Om du tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis.

Övriga listade som inte tillhör riskgrupp kan boka tid från och med 22 november. Vaccinationen kostar 240 kronor.

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot covid-19.