Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

Säsongsinfluensan
Vaccination

Säsongsinfluensan vaccination

Vaccination mot Influensan

Från och med 8 november kan du som är listad hos oss och tillhör riskgrupp boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa.

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa? 

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot covid-19. 

Information

Kontakt
Jungfruplatsen 2

431 48 Mölndal