Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

2020

2021

Vi vill tacka våra patienter för att ni i den Nationella Patientenkäten 2020 och 2021 har utsett vår vårdcentral till den bästa i Mölndal. Vi känner oss mycket stolta och jobbar vidare för att vara ännu bättre nästa år!