Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

Covid-19 Vaccination

Covid-19 Vaccination

Vaccination mot Covid-19​

7 november 2023 startar årets influensavaccinering. I år uppmanas även alla som är 65 år eller äldre, är gravid eller tillhör en riskgrupp att även ta en påfyllnaddos mot covid 19 i.

Vi erbjuder det uppdaterade vaccinet mot covid som heter Comirnaty Omicron XBB.1.5 För tidsbokning tryck här eller om ni vill ringa till oss och boka tid går också bra.

Här följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper.

 

80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

65–79 år och personer i medicinsk riskgrupp från 18 år (för lista på medicinska riskgrupper se nedan)

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos. Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

50–64 år

Ovaccinerade personer i åldern 50-64 rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern 2023.

För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

18–49 år

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om vaccination. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Under 18 år

Sedan den 1 november 2022 är den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till barn och unga mellan 12 och 17 år borttagen. Detta grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och ungdomar under 18 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Riskgrupper

För barn som anses ha högre risk för allvarlig covid-19 gör behandlande läkare en individuell bedömning och ordination för vaccination mot covid-19.

Personer över 18 år och som befinner sig i riskgrupper för allvarlig covid-19 rekommenderas vaccination mot covid-19:

Andra grupper som särskilt kan beaktas för covidvaccination utöver ovanstående definierade riskgrupper är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

Information

Nu erbjuder vi tid för Covid-vaccination direkt via vår hemsida. Du kan även boka en tid via 1177 eller via telefon.

Inför ditt besök
Kontakt
Jungfruplatsen 2

431 48 Mölndal