Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

Egentest Covid-19

De flesta restriktionerna för att begränsa spridningen av covid-19 är nu borta. 

Men de två viktigaste uppmaningarna kvarstår:

  • Vaccinera dig.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Från den 9 februari gäller följande för dig som har symtom.

Allmänheten, både vuxna och barn ska vanligtvis inte testa sig vid symtom på covid-19. I vissa fall kan läkare bedöma att du behöver provtas om du söker vård för något annat och behöver besöka våra vårdcentraler.

Personal inom hälso-sjukvård, äldreomsorg samt du som bor på äldreboende eller har hemtjänst,  ska vid symtom testa sig så snart som möjligt. Du kan även provta dig om du ingår i en smittspårning.

Patienter i behov av vård och behandling, eller som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom, ska testa sig så snart som möjligt vid symtom. Tala med din läkare eller vårdpersonalen på din vårdcentral.

Omsorgstagare i äldreomsorgen, exempelvis personer i särskilt boende för äldre (säbo) eller som har hemtjänst, ska testa sig så snart som möjligt vid symtom. Tala med personalen inom omsorgen.
 

Du välkommen att boka tid för egentest via webbtidbokning här.

Läs mer om den nya provtagningsindikationen på 1177 här.