Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

Covid-19 Vaccination

Covid-19 vaccination​

Vi erbjuder vaccination med Pfizers uppdaterade vaccin Comirnaty BA4/BA5.

Dosintervall mellan dos 2 och dos 3 för påfyllnadsdos är 3 månader.

Dosintervall mellan dos 3 och dos 4 samt mellan dos 4 och dos 5 för påfyllnadsdos är minst 4 månader, detta gäller oavsett vilket vaccin du tagit tidigare.

OBS! Alla som har fått en höstdos 2022 (även en tidig sådan) är en påfyllnadsdos inte aktuell förrän efter 1 mars 2023.

 Från 1 mars rekommenderas påfyllnadsdos till personer 80år och äldre samt boende på SÄBO. Rekommenderad dosintervall är minst 6 månader. Personer över 80 år har en ökad risk för allvarlig sjukdom vid covid-19 och därför är det viktigt att vaccinera sig.

Det kommer sedan att rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos hösten 2023 inför vintersäsongen, ungefär samtidigt som influensavaccinationen. Det är därför viktigt att hålla ungefärliga tider under vår och höst för påfyllnadsdoser.

För personer i åldern 65-79 år och personer 18 år och äldre i riskgrupp rekommenderas en påfyllnadsdos hösten 2023 inför vintersäsongen, ungefär samtidigt som influensavaccinationen. Denna grupp ska beredas möjlighet, om de så önskar att ta ytterligare en dos som då kan tas på våren efter 1 mars. Rekommenderad dosintervall skall vara minst 6 månader.

Personer i åldern 50-64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023 – 29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. Tidsintervall för vaccination är minst 9 månader sedan senaste dos.

För personer i åldern 18-49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Rekommendation om tre doser grundvaccin upphör från och med 1 mars 2023.

Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn åldrarna 12- 17 år om att vaccinera sig mot covid 19 upphör efter 31 oktober 2022

 

  • Vi lägger löpande ut tider för covidvaccination hos oss på Distriktsläkarna. Det går även att vaccinera sig hos annan vaccinatör än vårdcentral, detta kan bokas via 1177 samlingssida. Boka via 1177 här!
 

Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn i åldrarna 12-17 år om att vaccinera sig mot Covid 19 upphör efter 31 oktober 2022.

Ta med dig giltig ID handling till din bokade tid. Det är viktigt att du ombokar din tid om du känner dig sjuk. Efter vaccinationen behöver du stanna kvar på vårdcentralen i minst 15 minuter.

Covid-19 Vaccination

Covid-19 vaccination​

Från 1 september 2022 rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, eller har fyllt 18 år och tillhör riskgrupp, att ta en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19.

Även andra personer som är mellan 18 och 64 år kan ta en påfyllnadsdos om de vill.

Vi erbjuder enbart påfyllningsvaccination med Pfizers uppdaterade vaccin Comirnaty BA4/BA5.

Dosintervall mellan dos 2 och dos 3 för påfyllnadsdos är 3 månader.

Dosintervall mellan dos 3 och dos 4 samt mellan dos 4 och dos 5 för påfyllnadsdos är 4 månader, detta gäller oavsett vilket vaccin du tagit tidigare.

Vi erbjuder inte grundvaccinering av Covid 19 då de 2 första doserna inte ska göras med det vaccin som vi har på plats. För grundvaccinering hänvisar vi till vaccinationscentral.

  • Vi lägger löpande ut tider för covidvaccination hos oss på Distriktsläkarna. Det går även att vaccinera sig hos annan vaccinatör än vårdcentral, detta kan bokas via 1177 samlingssida. Boka via 1177 här!
 

Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn i åldrarna 12-17 år om att vaccinera sig mot Covid 19 upphör efter 31 oktober 2022.

Ta med dig giltig ID handling till din bokade tid. Det är viktigt att du ombokar din tid om du känner dig sjuk. Efter vaccinationen behöver du stanna kvar på vårdcentralen i minst 15 minuter.