Distriktsläkarna Vårdcentral och BVC

Covid-19 Vaccination

Covid-19 vaccination​

Från 1 september 2022 rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, eller har fyllt 18 år och tillhör riskgrupp, att ta en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19.

Även andra personer som är mellan 18 och 64 år kan ta en påfyllnadsdos om de vill.

Vi erbjuder enbart påfyllningsvaccination med Pfizers uppdaterade vaccin Comirnaty BA4/BA5.

Dosintervall mellan dos 2 och dos 3 för påfyllnadsdos är 3 månader.

Dosintervall mellan dos 3 och dos 4 samt mellan dos 4 och dos 5 för påfyllnadsdos är 4 månader, detta gäller oavsett vilket vaccin du tagit tidigare.

Vi erbjuder inte grundvaccinering av Covid 19 då de 2 första doserna inte ska göras med det vaccin som vi har på plats. För grundvaccinering hänvisar vi till vaccinationscentral.

  • Vi lägger löpande ut tider för covidvaccination hos oss på Distriktsläkarna. Det går även att vaccinera sig hos annan vaccinatör än vårdcentral, detta kan bokas via 1177 samlingssida. Boka via 1177 här!
 

Den allmänna rekommendationen till grundfriska barn i åldrarna 12-17 år om att vaccinera sig mot Covid 19 upphör efter 31 oktober 2022.

Ta med dig giltig ID handling till din bokade tid. Det är viktigt att du ombokar din tid om du känner dig sjuk. Efter vaccinationen behöver du stanna kvar på vårdcentralen i minst 15 minuter.